Miikka Jäntti, Gruppchef för Neste Corporation

Med tiden fann man ett muddringsbehov i området och Ojanen valdes som muddringsentreprenör. Efter de inledande stegen infördes georörsäckar i kontrakten för att sprida slammet. Samarbetet har gått smidigt och bra hela tiden.

Läs även

Alla artiklar

Copyright © 2024 Vesirakennus Ojanen Oy