Muddringsarbete

Vi är specialiserade på sugmuddring, som vi använder för att ta bort jord från till exempel gruv-, olje-, pappers- och massabruks sedimenteringsbassänger.

Sugmuddring för rengöring av industriella sedimenteringsbassänger 

checkmark

Utrustningen lämpad för krävande applikationer

Sugmuddringen utförs med flytande utrustning. Utöver Watermaster universalmaskinerna har vi även mudderverk med ett djup på upp till 16 meter; de kan användas för att rengöra djupa hamnar och industribassänger. Maskinerna har mätanordningar så att arbetet kan utföras så noggrant som möjligt.

checkmark

Miljövänliga metoder

Med hjälp av geotube– och polymerteknik kan förstörd eller överflödig jord behandlas och torkas effektivt och miljövänligt för eventuell vidare användning eller säker omhändertagande. Vi har tilldelats kvalitets- (ISO9001), miljö- (ISO14001) och säkerhetscertifikat (ISO45001). 

checkmark

Konsekventa tidsplaner även i större projekt

Vi arbetar alltid inom överenskommen tidsplan, säkert och i enlighet med regelverk. Vi har engagerad personal vars professionalism du kan lita på. Vi håller alltid våra kunder informerade om hur projektet fortskrider.

vesistö

Behöver du en partner under en längre tid?

Vi genomför även kontrakt med långtidskontrakt. Ring oss eller kontakta oss via formuläret så diskuterar vi möjligheterna vidare!

ruoppaus

Mer än 20 års erfarenhet av vattenvägsbyggande 

Vesirakennus Ojanen Oy har genomfört högkvalitativa renoveringsprojekt av vattendrag och vattenbassänger för skogs-, olje- och gruvindustrin och andra privata och offentliga uppdragsgivare i Finland, Sverige och Norge. Vi har mer än 20 års erfarenhet av högkvalitativa projekt. 

Vad är sugmuddring? 

Sugmuddringen innebär att man avlägsnar vattenhaltigt avfall, slam eller jord från under vattnet genom att suga och pumpa massan längs rörledningen till marken. Med hjälp av geotube- och polymerteknik torkas bortskämda eller överflödiga jordmaterial till en form som kan återanvändas eller enkelt kasseras. 

Hur går muddring till? 

Sugmuddringen utförs enligt kundens behov och planer. Kunden hanterar tillstånden för projektet och genomför grundundersökningen. Vid behov hjälper vi kunden med planering. Priset och tidsplanen för projektet definieras alltid från fall till fall, till exempel utifrån poolens storlek och kvantiteten och kvaliteten på det slam eller material som ska avlägsnas. Kunden sköter omhändertagandet eller återanvändningen av den torkade jorden. Vi kan även göra detta för uppdragsgivarens räkning. 

Vi utför även muddring av vattendrag vid behov. Vi har till exempel fördjupat kanaler, öppnat igenväxta kanaler och stränder och muddrat hamnområden. Arbetet utförs enligt anvisningar från Finlands Ely-center. 

Vilken typ av områden behandlar vi? 

Till exempel avsättningsbassänger för gruv-, olje-, pappers- och massaindustrin. 
– Båtleder och hamnar 
– Stuga och andra stränder 

Varför är det viktigt med muddring av poolen? 

Inom industrin görs muddringen av sedimenteringsbassängen vanligtvis i det skede då bassängen fylls. Risken är att halterna av skadliga ämnen ökar i det dränerade vattnet och de hamnar i miljön tillsammans med utloppsvattnet. Med hjälp av muddring avlägsnas fasta ämnen från vattnet, vattnet renas och mer sedimenteringsutrymme ges i poolen. 


Våra kunders upplevelser

Med tiden fann man ett muddringsbehov i området och Ojanen valdes som muddringsentreprenör. Efter de inledande stegen infördes georörsäckar i kontrakten för att sprida slammet. Samarbetet har gått smidigt och bra hela tiden.

Miikka Jäntti, Gruppchef för Neste Corporation

Det ursprungligen becksvarta vattnet blev strömklart som ett resultat av reningsprocessen. Utöver allt torkades slammet som pumpades in i georören så effektivt att det säkert och billigt kunde deponeras på en soptipp.

Tero Toivanen, Direktör för Joensuu stads tekniska centrum

Många entreprenörer uttryckte sin åsikt att muddringstoleranserna var för strikta. Människorna på Ojanen försäkrade oss däremot att de kunde uppfylla dessa krav i sitt anbud som gick vidare till att vinna anbudet. De höll sitt ord och kvaliteten på resultatet överträffade våra förväntningar så mycket att vi betalade företaget de bonusar som nämns i kontraktet.

Johan Nordback, Projektledare, Structor AB

Vesirakennus Ojanen har visat sig vara en mycket kvalificerad och samarbetsvillig entreprenör. Jag kan varmt rekommendera företaget till alla som behöver deras typ av tjänster!

Johan Nordback, Projektledare, Structor AB

Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede. Phasellus blandit leo ut odio. Vestibulum volutpat pretium libero.

Peik Ellingsen. Christianian Soutuklubin puheenjohtaja

Kontakta specialisten inom sugmuddring

Vi verkar från Punkalaidun till hela Finland, Sverige och Norge, till exempel. Du kan också få heltäckande markbyggnads- och transporttjänster av oss. Kontakta oss om du letar efter en effektiv och pålitlig partner för ditt vattenbyggnadsprojekt! 

Begär offert!

Lämna en fråga till oss via formuläret eller kontakta oss via telefon eller mail!

Begär offert!

Ring akuten!

Vi servar även i akuta ärenden och kan reagera snabbt! 

Ring akuten!

Copyright © 2024 Vesirakennus Ojanen Oy