Tero Toivanen, Direktör för Joensuu stads tekniska centrum

Det ursprungligen becksvarta vattnet blev strömklart som ett resultat av reningsprocessen. Utöver allt torkades slammet som pumpades in i georören så effektivt att det säkert och billigt kunde deponeras på en soptipp.

Läs även

Alla artiklar

Copyright © 2024 Vesirakennus Ojanen Oy