Muddringsarbete

Vi är specialiserade på sugmuddring, som vi använder för att ta bort jord från till exempel gruv-, olje-, pappers- och massabruks sedimenteringsbassänger.

Muddringsarbete

Vår specialitet är sugmuddring av industripooler och vattendrag med effektiv utrustning och miljövänlig teknik. Läs mer!

Lue lisää

Rörsvetsning

Vi svetsar till exempel avloppsrör, ledningar, sugrör och andra plaströr ordentligt ihop. Läs mer!

Lue lisää

Markkonstruktion

Vi utför markarbeten med modern utrustning, från grundkonstruktion till rördragning och kablage. Läs mer!

Lue lisää

Filmsvetsning

Filmsvetsning ger en hållbar, enhetlig plastfilm som kan användas inom många områden. Läs mer!

Lue lisää

Transport och lyftarbete

Av oss kan du få flexibla transport- och lyfttjänster, från styckgodstransporter till krantransporter och krävande bygghissar. Läs mer!

Lue lisää

Copyright © 2024 Vesirakennus Ojanen Oy