Muddringsarbete

Vi är specialiserade på sugmuddring, som vi använder för att ta bort jord från till exempel gruv-, olje-, pappers- och massabruks sedimenteringsbassänger.

Muddringsarbete

Vår specialitet är sugmuddring av industripooler och vattendrag med effektiv utrustning och miljövänlig teknik. Läs mer!

Lue lisää

Filmsvetsning

Filmsvetsning ger en hållbar, enhetlig plastfilm som kan användas inom många områden. Läs mer!

Lue lisää

Copyright © 2024 Vesirakennus Ojanen Oy